FOREDRAG

Alle mine foredrag tager udgangspunkt i et naturskønt område syd for landsbyen Gl. Rye ved Himmelbjerget. Dette område har en helt unik historie, som starter med en lille privat flyveplads etableret af en driftig mand, der senere blev minister i besættelsesregeringen. Med tiden blev den lille flyveplads udvidet og i årene op til anden verdenskrig gik der direkte fly til både Hamborg og København. Udbruddet af 2. verdenskrig og den tyske besættelse af Danmark ændrede dog brat flyvepladsens funktion, eftersom det tyske militær overtog kontrollen af flyvepladsen og brugte den til militære formål. Da krigen nærmede sig sin afslutning, og det tyske militær gradvist forlod området, blev de nu tomme militærfaciliteter brugt til at huse tyske flygtninge i perioden 1945 til 1948. Indespærret bag pigtråd levede mange tusinde mennesker deres daglige liv i barakkerne, mens de ventede på at komme tilbage til deres hjemland. 

Ofte bruger jeg flygtningeskæbner eller særlige omstændigheder, der netop har tilknytning til stedet, hvor jeg holder foredraget – så to foredrag er sjældent ens. Hvad enten det drejer sig om studiekredse, højskoledage eller om jeg er gæstelærer for universitetsstuderende eller folkeskole- eller friskoleelever, tilpasser jeg gerne mit foredrag til målgruppen, så foredraget eksempelvis fungerer som en spændende og anderledes optakt til et projektarbejde eller fokuserer på et bestemt emne så som kirkens betydning i flygtningelejrene eller forholdet mellem det danske sundhedsvæsen og de tyske flygtninge. 

Mine foredrag varer normalt 2×45 minutter og indeholder typisk billeder af flygtningene, lejren m.m. Mange billeder er privatejede af flygtningenes familier (derfor er fotografering under foredraget ikke tilladt) og findes således ikke andre steder.

I skrivende stund tilbyder jeg følgende foredrag: 


Mød menneskerne bag bogen ”Hvis suk var luftballoner…”.
En storslået fortælling om en af Danmarks største flygtningelejre, der husede op til 10.500 tyske flygtninge samtidigt i perioden fra 1945 til slutningen af 1948.
Flyvepladsens historie fra 1935 til 1948
Fortællingen om, hvordan en lokal erhvervsmand og 2. verdenskrig tilsammen forvandlede en mark til først civil flyveplads, derefter en tysk militærflyveplads og endelig en af Danmarks største flygtningelejre i efterkrigsårene. 
Kunst og dagligdag i Rye-lejren eller ”Kartofler, digte og Ave Verum”
Et foredrag, som lægger særlig vægt på det kulturelle liv i Rye-lejren. Blandt andet var korsang, dans og teater en vigtig del af flygtningenes hverdag. Foredraget findes i to varianter: Enten som ord-/billedforedrag eller som en unik kombination af foredrag og sang udført i samarbejde med mezzosopranen Mette Østergaard og en tilknyttet pianist, som med deres fremførelse af værker fra Rye-lejren skaber et smukt sammenspil mellem ord, billeder og musik.
Kunst bag pigtråd eller ”Du kan få en kylling for det”
Foredraget blev første gang holdt i anledning af en kunstudstilling i 2017, som omfattede 30 malerier af to tyske kunstmalere fra Rye-lejren, hvis billeder jeg i tidens løb har kunnet erhverve. Malernes motiver fortæller en spændende og tankevækkende historie, der spænder fra en fantastisk ordensrytterborg helt tilbage til korstogenes tid over motiver fra malernes hjemstavn i Østprøjsen til motiver fra malernes ophold i flygtningelejren. 
Foredrag om min rundrejse i Polen og Kaliningrad Oblast i de tyske flygtninges sporEn fængslende fortælling om min rejse fra Gdansk til Kaliningrad Oblast, som blev til et møde med både nutiden og fortiden. Et møde med såvel det moderne Polen og Kaliningrad samt med de historiske begivenheder, der myldrer frem, hvor end man sætter sin fod på rejseruten – ikke mindst, fordi det blev en rejse i sporene af de tyske flygtninge fra den store flygtningelejr i Gl. Rye. En rejseberetning, der afspejler den store verdenshistorie i billeder og ord: Kant og Kopernikus, forsvundne bygninger og flotte restaurerede gader, ridderordensborge og russisk-ortodokse kirker, Königsberg og Kaliningrad, KZ-lejre og tyske flygtninge samt meget mere.