Ønsker du at booke et foredrag kan mine kontaktoplysninger findes her.

Panel 1

FOREDRAG

Alle mine foredrag tager udgangspunkt i et naturskønt område syd for landsbyen Gl. Rye ved Himmelbjerget. Dette område har en helt unik historie, som starter med en lille privat flyveplads etableret af en driftig mand, der senere blev minister i besættelsesregeringen. Med tiden blev den lille flyveplads udvidet og i årene op til anden verdenskrig gik der direkte fly til både Hamborg og København. Udbruddet af 2. verdenskrig og den tyske besættelse af Danmark ændrede dog brat flyvepladsens funktion, eftersom det tyske militær overtog kontrollen af flyvepladsen og brugte den til militære formål. Da krigen nærmede sig sin afslutning, og det tyske militær gradvist forlod området, blev de nu tomme militærfaciliteter brugt til at huse tyske flygtninge i perioden 1945 til 1948. Indespærret bag pigtråd levede mange tusinde mennesker deres daglige liv i barakkerne, mens de ventede på at komme tilbage til deres hjemland. 

Ofte bruger jeg flygtningeskæbner eller særlige omstændigheder, der netop har tilknytning til stedet, hvor jeg holder foredraget – så to foredrag er sjældent ens. Hvad enten det drejer sig om studiekredse, højskoledage eller om jeg er gæstelærer for universitetsstuderende eller folkeskole- eller friskoleelever, tilpasser jeg gerne mit foredrag til målgruppen, så foredraget eksempelvis fungerer som en spændende og anderledes optakt til et projektarbejde eller fokuserer på et bestemt emne så som kirkens betydning i flygtningelejrene eller forholdet mellem det danske sundhedsvæsen og de tyske flygtninge. 

Mine foredrag varer normalt 2×45 minutter og indeholder typisk billeder af flygtningene, lejren m.m. Mange billeder er privatejede af flygtningenes familier (derfor er fotografering under foredraget ikke tilladt) og findes således ikke andre steder.

I skrivende stund tilbyder jeg følgende foredrag: 


Mød menneskerne bag bogen ”Hvis suk var luftballoner…”.
En storslået fortælling om en af Danmarks største flygtningelejre, der husede op til 10.500 tyske flygtninge samtidigt i perioden fra 1945 til slutningen af 1948.
Flyvepladsens historie fra 1935 til 1948
Fortællingen om, hvordan en lokal erhvervsmand og 2. verdenskrig tilsammen forvandlede en mark til først civil flyveplads, derefter en tysk militærflyveplads og endelig en af Danmarks største flygtningelejre i efterkrigsårene. 
Kunst og dagligdag i Rye-lejren eller ”Kartofler, digte og Ave Verum”
Et foredrag, som lægger særlig vægt på det kulturelle liv i Rye-lejren. Blandt andet var korsang, dans og teater en vigtig del af flygtningenes hverdag. Foredraget findes i to varianter: Enten som ord-/billedforedrag eller som en unik kombination af foredrag og sang udført i samarbejde med mezzosopranen Mette Østergaard og en tilknyttet pianist, som med deres fremførelse af værker fra Rye-lejren skaber et smukt sammenspil mellem ord, billeder og musik.
Kunst bag pigtråd eller ”Du kan få en kylling for det”
Foredraget blev første gang holdt i anledning af en kunstudstilling i 2017, som omfattede 30 malerier af to tyske kunstmalere fra Rye-lejren, hvis billeder jeg i tidens løb har kunnet erhverve. Malernes motiver fortæller en spændende og tankevækkende historie, der spænder fra en fantastisk ordensrytterborg helt tilbage til korstogenes tid over motiver fra malernes hjemstavn i Østprøjsen til motiver fra malernes ophold i flygtningelejren. 
Foredrag om min rundrejse i Polen og Kaliningrad Oblast i de tyske flygtninges sporEn fængslende fortælling om min rejse fra Gdansk til Kaliningrad Oblast, som blev til et møde med både nutiden og fortiden. Et møde med såvel det moderne Polen og Kaliningrad samt med de historiske begivenheder, der myldrer frem, hvor end man sætter sin fod på rejseruten – ikke mindst, fordi det blev en rejse i sporene af de tyske flygtninge fra den store flygtningelejr i Gl. Rye. En rejseberetning, der afspejler den store verdenshistorie i billeder og ord: Kant og Kopernikus, forsvundne bygninger og flotte restaurerede gader, ridderordensborge og russisk-ortodokse kirker, Königsberg og Kaliningrad, KZ-lejre og tyske flygtninge samt meget mere.

Panel 2

BOG: “Hvis suk var luftballoner…”

I 2011 udgav jeg bogen “Hvis suk var luftballoner…”, der giver et unikt indblik i livet som tysk flygtning i Danmark efter 2. verdenskrig. I bogen følger man tre fiktive flygtninge – Hedwig (9 år), Karl (14 år) og Grethe (20 år) – der hver især fører dagbog over deres dagligdag, glæder og sorger. 

“Hvis suk var luftballoner…” findes både på dansk og tysk og er et produkt af mit årelange arbejde med og foredrag om de tyske flygtninge i Danmark efter 2. verdenskrig. Flygtningenes dagbøger, som udgør bogens største del, er ikke fakta men derimod et samsurium af den viden, jeg har tilegnet mig gennem mere end 20 års arbejde med emnet igennem personlig kontakt med tidligere tyske flygtninge i form af besøg, telefonsamtaler og til dels meget dybe venskaber, avisartikler fra datiden og samtaler med historikere. 

Nedenstående anmeldelse og kommentarer fra læsere giver et indtryk af bogen …. og måske lyst til at læse den? I givet fald kan “Hvis suk var luftballoner…” (ISBN: 978-87-7114-624-0) bestilles ved de fleste boghandlere eller købes online hos eksempelvis Saxo.com eller Bogreolen.dk.

Anmeldelse af “Hvis suk var luftballoner…”
Forfatteren åbner i denne nye bog indsigt i en ikke særlig kendt del af slutningen af den danske besættelsestid og efterkrigsårenes barske forhold for tyske flygtninge i de danske flygtningelejre 1945 – 1949.Her åbnes op for en meget personlig og virkelighedstro beretning, der kan være med til at sætte helhed i de indre og ydre begivenheder, der prægede de tyske flygtninge, der her i dagbogsform medvirker ved at give et meget tæt indblik i den tro og det håb, der levede i disse flygtninge. Forfatteren opnår at få de overordnede historiske kendsgerninger sat i sammenhæng med de følelsesladede dagbogsberetninger, der afspejler et tvunget ophold i et fremmed land, under ofte barske vilkår båret af et håb om genforening med familie og land.Beretningerne foregår omkring Rye-lejren, men kunne i princippet være foregået hvor som helst i de mange danske flygtningelejre. Ved læsning flygter ens tanker umiddelbart også til nutidens flygtninge, der uden integrationsmulighed vel må tumle med tilsvarende tanker.Enhver, med historisk interesse vil absolut kunne drage nytte af denne levende beretning om et fortrængt folks overlevelsestrang og virkelighed – og for visse, den nødvendige venden tilbage, der for nogle giver mere fred og ro i sindet og overfor familierne.Læsning af denne unikke bog bekræfter til fulde Skallerup Klits museums indsigt i Skallerup-lejrens tilsvarende flygtninges erindringer, så oplysningerne ”er på plads”. Jeg kan derfor varmt anbefale denne bog.
(John Kilden Nielsen, museumsleder Skallerup Klit ferie- og flygtningemuseum)

Læserkommentarer

Jeg har haft en stor og god oplevelse med at læse din bog. Man ser klart, at der er en solid baggrundsviden bagved skildringen, som er gjort meget nærværende og fængslende. Man fornemmer virkelig det drama, der lå bag flugten fra østlige dele af Tyskland. Og også livet i lejren med dets mange sider og facetter, får man en fornemmelse af. (Henrik Bredmose Simonsen, museumsinspektør, Museet på Gl. Rye Mølle / Skanderborg Museum)
Dit enkle sprog går rent ind, måske fordi det er så dagbogsagtigt. Jeg synes også de tre aldersgrupper er en god ide, de forskellige synsvinkler er spændende, og meget medrivende og vedkommende. Jeg kan kun sige, at din bog berørte mig dybt, og jeg fik indblik i en del af Danmarks historie, jeg ikke kendte til. Jeg glæder mig til, at mine forældre næste uge kommer, de skal også læse din bog. Jeg er sikker på den vil interessere dem meget. Til lykke med den og respekt……
(Anne)

Det er dog en perle af en bog!!! Hvor flot og gennemarbejdet.Jeg har slugt teksten over to dage og blev meget rørt af de sidste efterskrifter af de to, der har genbesøgt lejren.
(Lillian)

Panel 3

KONTAKT

Ønsker du at booke et foredrag eller høre mere om “Hvis suk var luftballoner…”, kan jeg kontaktes på e-mail eller telefon: 

​​
Annette Jakobsen

E-mail: Annette.Jakobsen@hotmail.com

Telefon: +45 21218926​

Panel 4

IN DEUTSCH

Wenn man heute den Blick über die Landschaft, in der ich wohne, schweifen lässt, ist es nur schwer vorstellbar, dass dieses schöne Naturgebiet in Mitteljütland/Dänemark von 1945-1948 ein großes Flüchtlingslager war, das mehr als 10.000 Flüchtlinge auf einmal aufnehmen konnte. Unter Einsatz ihres Lebens waren die Bewohner ganzer Dörfer in langen Trecks aus Deutschlands östlichen Gebieten nach Westen geflüchtet. Nach Hitlers Vernichtungskrieg im Osten näherte sich nun das Ende des Krieges mit dem Überschreiten der ostpreußischen Grenze durch die sowjetischen Truppen. Wenige Monate später fanden sich diese Flüchtlinge hinter Stacheldraht wieder, in großen Barackenlagern in einem Land, das nur kurz vorher noch von ihren eigenen Landsleuten besetzt gewesen war. Ihr Schicksal lag nun in den Händen der Dänen, die unmittelbar nach Abschluss des Zweiten Weltkrieges allen Grund hatten, Vertreter des Deutschen Reiches mit Argwohn zu betrachten. Doch wie es ein lokaler Widerstandskämpfer ausdrückte, der als Erster eine Funktion in dem zwei Quadratkilometer großen Rye-Lager hatte, verwandelte sich das Verhältnis zu ihnen „von Hass zu Mitgefühl“.

Vorträge

Ich habe Kontakt mit einer sehr großen Anzahl von Flüchtlingen und mit vielen von ihnen verbindet mich eine tiefe Freundschaft.In den letzten Jahren habe ich neben einer Vielzahl von Vorträgen in Dänemark auch zunehmend Vorträge in Deutschland gehalten, in denen ich mithilfe von Fotos die Bedingungen schildere, unter denen die Flüchtlinge bis zu vier Jahren in Dänemark angebracht waren, bevor sie nach Deutschland repatriiert wurden. Eine der Flüchtlingsfrauen umfasste ihr Lebensgefühl mit den Worten  „In fremdes Land verbannt.“ Dieses Kapitel ist überraschend wenig in Deutschland bekannt und daher begegne ich großem Interesse und intensiver Fragelust. Im Augenblick halte ich folgende Vorträge in Deutsch: 


„Wenn Seufzer Luftballons wären…“
Die Geschichte der deutschen Flüchtlinge des Lagers Rye in Dänemark 1945-1948.
Kunst hinter Stacheldraht – „Du kannst ein Huhn dafür bekommen“
Dieser Vortrag schildert anhand der Motive zweier Maler aus Riesenburg und Königsberg die Fluchtschicksale ihrer Familien und den Aufenthalt im Internierungslager Flugplatz Rye.
Kunst und Alltag im Lager Rye – „Kartoffeln, Gedichte und Ave Verum“
Der Schwerpunkt dieses Vortrages liegt auf der Vielfalt von kulturellen Angeboten in den dänischen Internierungslagern. Ob Theater, Tanz, Chor oder musikalische Festabende, spielten Kultur und Kirche eine wichtige Rolle für das Seelenleben der Flüchtlinge. Entweder als Wort-und Bildvortrag oder aber in Zusammenarbeit mit dem Mezzosopran Mette Østergaard und einem Pianisten, die gemeinsam Werke aus dem Lagerrepertoire aufführen.
Auf den Spuren der deutschen FlüchtlingeEin fesselnder Vortrag, der die Geschichte der Flüchtlinge des Lagers Rye mit einer Reise nach Polen und in die Oblast Kaliningrad verbindet. Von Kant und Kopernikus, verschwundenen Gebäuden und reizvoll restaurierten Straßen, Ordensburgen und russisch- orthodoxen Kirchen bis hin zu KZ- Lagern und den deutschen Flüchtlingen. 
 

Das Buch: “Wenn Seufzer Luftballons wären…”

Ende des Jahres 2011 kam mein Buch „Wenn Seufzer Luftballons wären…“ auf den deutschen Markt. Vorausgegangen war im Frühling die Herausgabe des Buches unter dem dänischen Titel „Hvis suk var luftballoner…“.

„Wenn Seufzer Luftballons wären …“ ist der Versuch einer wirklichkeitsgetreuen Beschreibung des Flüchtlingslebens und des Lagers – im Guten wie im Bösen, mit der vorherrschenden Warenknappheit, der Trauer, den Sehnsüchten, den Entbehrungen und den Hoffnungen für die Zukunft. Ein großer Teil des Buches baut auf Wissen aus erster Hand auf, vornehmlich aus Interviews und einem Briefwechsel mit ca. 50 Personen; mit Deutschen, die im Rye-Lager interniert waren, und mit Dänen, die im Lager arbeiteten oder in dessen Nähe wohnten.

“Wenn Seufzer Luftballons wären…” (ISBN: 978-3-8448-5396-4) kann man bei seinem Buchhändler oder auch direkt im Netz bestellen. Z.B. über Amazon oder bei BoD.

Reaktionen auf die Herausgabe des Buches
Zunächst und zu allererst möchte ich Dir für das großartige Skriptum danken, das Du angefertigt und mir zugesandt hast. Darin steckt so viel an Wissen, Detailkenntnissen, geschicktem Einflechten von unterschiedlichen Vorgängen, vor allem aber so viel Liebe und Engagement, dass ich tief davon angerührt bin.Du hast mit dieser Arbeit auch den Deutschen und Dänen so etwas wie ein lebendiges Denkmal gesetzt, denn in Deutschland hat man ja so vieles von Krieg und Nachkriegszeit verdrängt, was mich wegen unserer persönlichen Geschichte immer gekränkt hat. Zugleich hast du gut herausgearbeitet, dass die Erinnerung an die Zeit in Dänemark nicht eine bittere Beimischung hat, ganz anders als bei den Russen und Polen. Du hast, denke ich, die Lagerstimmung gut erfasst und in eine Dramaturgie gekleidet, auch dem Verlauf der Dinge ein Gefälle verliehen, das schließlich in der Abreise der Deutschen und der Schließung des Lagers endete.Auch ist die Sehnsucht nach der tatsächlichen Heimat (Ost- und Westpreußen, Hinterpommern) gut einbezogen, nicht nur nach Deutschland überhaupt.
(Hermann)
… Sie bestätigte mir auch Frau K. als die Verfasserin des Vogel- Heimat- Liedes. Auch sie hat beim Lesen weinen müssen, es waren ja für uns ganz entscheidende Jugendjahre…. Ich bin nach wie vor erstaunt, wie Du dich mit „unserem Problem“ beschäftigst. Auch Inge äußert großen Respekt… Ich danke Dir für Dein Interesse und Deine Arbeit damit. 
(Eva)
Eben habe ich noch einmal den Schlussteil von deinem Bericht gelesen. Es ist so beeindruckend, so klar und deutlich geschrieben. Es zieht in diesen Augenblicken wieder wie ein Film an mir vorbei, das sind dann doch schwere tränenreiche Momente. Ich bin so dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte. Durch Deine liebenswerte, offene Art habe ich doch eine positive Einstellung zu „den Dänen“ bekommen. 
(Dorothea)